Nahrávám...


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele (čtenáře)

8) Knihovna nabízí i tzv. rodinnou registraci, která slouží členům jedné rodiny za výhodnějších finančních podmínek. Rodinou se rozumí společenství 2-6 osob tvořené rodiči (zákonnými zástupci) a dětmi do 15 let. Z toho musí být alespoň jedna osoba starší 18 let a minimálně jedna osoba mladší 15 let. Podmínkou rodinné registrace je stejné trvalé bydliště všech členů rodiny a jednoznačné určení „kmenového“ čtenáře. Každý člen rodiny si musí vyplnit vlastní přihlášku, bude mu vystaven čtenářský průkaz a za svoje výpůjčky si ručí každý sám.
 

Např.

  • rodič + dítě do 15 let - místo 220,- 200,- Kč
  • oba rodiče + dítě do 15 let - místo 370,- 200,- Kč
  • rodič (e) + až 4 děti do 15 let - místo 580,- 200,- Kč

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: