Nahrávám...

Mateřské školy - nabídka+návratka (.pdf)

Základní školy - nabídka+návratka (.pdf)

Pasování prvňáků na čtenáře - nabídka+návratka(.pdf)

Knihovna zastává podpůrnou funkci neformálního vzdělávání mezi dětmi a školou. Pomáhá dítěti stát se čtenářem, učí ho plně využít informační potenciál, který knihovny nabízí a současně vysvětluje, jak s informacemi pracovat.

Dětští čtenáři jsou postaveni před řadu překážek. Dospělí sahají po knize zejména pro relaxaci, ale dětem je čtení zároveň i učením, byť se jedná třeba o zábavnou knihu. Nejdříve se musí naučit dešifrovat text, později porozumět jeho významu. Často sami objevují čtenářské strategie, které je v životě budou provázet. Zároveň je však obklopuje svět, kde je na stejné úrovni textová část s obrazovou symbolikou, audiovizuálním sdělením. Umět „přečíst“ sdělení je základem čtenářské gramotnosti – porozumění textu. Porozumění druhým. Porozumění sama sobě.

Městská knihovna Kladno proto každoročně realizuje okolo 200 besed pro žáky základních a mateřských škol z Kladna a blízkého okolí. Knihovnice se pravidelně vzdělávají na polích informační gramotnosti, mediální kreativity a usilují tak o vytvoření podnětného prostředí pro všechny současné i budoucí čtenáře.

Rádi bychom se stali vaším partnerem na začátku celoživotního vzdělávání. Nejen že vám poskytneme snadný přístup k pramenům a informacím už od vašeho raného dětství, ale chceme vám být oporou i přítelem, kdykoli budete potřebovat.

Vaše knihovna

 

Knihovnické lekce nebo chcete-li knihovnicko-bibliografická příprava dětí a mládeže se stala součástí systému Mládež a kultura již v 70. letech minulého tisíciletí. Z původní myšlenky sdělování základních poznatků o knihách a práci s nimi se jádrem lekcí postupně stala práce s INFORMACÍ. Kniha jako médium nadále zůstává předmětem zájmu, v současné době s ní ale pracujeme v mnohem větší šíři. Soustředíme se na problém čtenářské gramotnosti, porozumění textu a jeho kritické zhodnocení.

Hlavním místem konání lekcí je Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106 Kladno. Žádáme všechny MŠ o vyplnění návratky (viz Příloha), abychom mohli zpracovat orientační harmonogram lekcí v oddělení pro děti. V případě, že budete chtít navštívit jinou pobočku, uveďte to v návratce!

Knihovnické lekce a tematické besedy PRO MŠ:

Knihovnicko-informační lekce a tematické besedy jsou realizovány v Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106, Kladno.

Konání lekcí:            pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

Začátek lekcí:          9.00 a 10.00 hod.

Délka trvání lekcí:   45 – 60 minut (dle domluvy)

 

Obsahově je upravujeme dle věku dětí, čtenářské vyspělosti, aktuální knižní nabídky na trhu a nabídky knihovního fondu, případně dle požadavků pedagogů.

Přípravu lekce, která není v nabídce nebo návštěvu delší než 60 minut je nutné domluvit předem s knihovnicí (minimálně měsíc). Oddělení pro děti – E. Hantáková tel. 312 258 913, hantakova@mkkl.cz

V případě, že chcete navštívit pobočku v Rozdělově, nebo ve Švermově je nutné kontaktovat příslušnou knihovnici. Rozdělov – I. Podracká tel. 312 263 497.  Švermov – M. Augsbergerová tel. 312 273 179

Sova Rozárka vypravuje

Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou Rozárkou.
Hledání pohádkových postav v knihovně.
Představení známých knih z večerníčků.
Čtení pohádky.
Prohlížení knih.

Lektorka E. Hantáková

 

Jak vzniká kniha

Během besedy se děti dozvědí, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chovat.
Povídání „Jak vznikne kniha?“
Hra: řazení obrázků-jak vzniká kniha (kreativní aktivita).
Hra: hledání psacího stroj pro spisovatele (pohybová aktivita).
Povídání „Jak se chováme ke knížce“.
Hra: rozdělení obrázků podle toho, co se s knihou dělá a co ne (kreativní aktivita).
Prohlížení knih.

Lektorka E. Hantáková

 

Večerníčkové povídání

Seznámení s postavou Večerníčka, jak dlouho ho známe.
Povídání o knížkách, ilustrace – ukázky knih.
Čtení pohádky.
Foto s Večerníčkovou čepicí.
Prohlížení knih.

Lektorka V. Fořtová

 

Medvědi, o čtení nic nevědí?

Pásmo provázené medvědem z knížky „Neplač, muchomůrko“ od Daisy Mrázkové.
Rozhovory, proč je důležité umět číst, k čemu všemu slouží písmo a jak můžeme tyto znalosti v životě využít.
Hry s písmenky, poznávání a přiřazování.
Ukázky z knih nejen o medvědech.
Lekce je provázena písničkami a kytarou.

Lektorka J. Králová

 

Knihomolova lesní školka

Veselé pásmo zaměřené směrem k ekologii a environmentální výchově.
Provázeno naším maskotem – Knihomolem kladenským.
Povídání, z čeho je kniha vyrobena, co je vše zapotřebí, aby vzniknul papír.
Děti pomohou knihomolovi založit lesní školu.
Ukázky z knih s ekologickou tématikou.
Zpěv s kytarou, hra s obrázky.

Lektorka J. Králová

 

Říkanky a povídačky aneb Od folkloru ke knize

Seznámení s pojmy pořekadla, přísloví, lidová píseň.
Ukázky z knížek, zpívání s kytarou.
Kramářská píseň – děti se na vlastní kůži přesvědčí, jak to dříve chodilo na jarmarku a zapojí se při zpěvu kramářské písně.
Ukázky z knih, četba příběhů známých tím, že byly předávány ústní formou po mnoho generací.

Lektorka J. Králová

 

Ježibaba se špatnou pamětí

Povídání o pohádkách a příbězích, kde jsou zásadními postavami ježibaby, čarodějnice, kouzelníci a mágové.
Ukázky z tematických knih – řízené rozhovory s dětmi.
Paměťová hra – „Kotlík ježibaby Nevědělky“.
Ukázky básniček, interaktivní chvíle s kytarou.
J jako ježibaba.

Lektorka J. Králová

 

Knihovnicko-informační lekce pro I. stupeň ZŠ

Poprvé v knihovně (1. třída)

Seznámení se základními pojmy: knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.

Děti se dozví, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chováme.

Hra: seřazení obrázků, jak vzniká kniha (kreativní aktivita).
Tvoření příběhu.
Kreslení obrázku k příběhu.
Dokončení příběhu.
Seznámení s fondem a uspořádáním knih v dětském oddělení.
Povídání, jak se chováme ke knížkám.
Prohlížení knih.

Lektorka E. Hantáková

 

Dům plný knih (2. třída)

Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.

Opakování základních pojmů – knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.
Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.
Ukázky nejčtenějších knih.
Literární kviz.

Lektorka V. Fořtová

 

Když se řekne knihovna (3. – 5. třída)

Seznámení s knihovnou, jak to v knihovně chodí, co se dělá v knihovně kromě půjčování knih.

Rozdělení knihovního fondu.
Uspořádání dětských knih-krásná a naučná literatura.
Jiné aktivity v knihovně.
Knižní novinky a nejčtenější knihy.
Práce s knihou dle vlastního výběru a čtení.

Lektorka V. Fořtová

 

Inspirace ke čtení (1. – 5. třída)

Náměty ke čtení. Představení nových knižních titulů pro děti z produkce českých nakladatelství od první po pátou třídu.

Ukázky knih.
Práce s knihou dle vlastního výběru a čtení.

Lektorka E. Hantáková

 

Medvědi, o čtení nic nevědí? (1. – 2. třída)

Pásmo provázené medvědem z knížky „Neplač, muchomůrko“ od Daisy Mrázkové.
Rozhovory, proč je důležité umět číst, k čemu všemu slouží písmo a jak můžeme tyto znalosti v životě využít.
Hry s písmenky, poznávání a přiřazování.
Ukázky z knih nejen o medvědech.
Lekce je provázena písničkami a kytarou.

Lektorka J. Králová

 

Knihomolova lesní školka (1. – 2. třída)

Veselé pásmo zaměřené směrem k ekologii a environmentální výchově.
Provázeno naším maskotem – Knihomolem kladenským.
Povídání, z čeho je kniha vyrobena, co je vše zapotřebí, aby vzniknul papír.
Děti pomohou knihomolovi založit lesní školu.
Ukázky z knih s ekologickou tématikou.
Zpěv s kytarou, hra s obrázky.

Lektorka J. Králová

 

Říkanky a povídačky aneb Od folkloru ke knize (1. – 2. třída)

Seznámení s pojmy lidová slovesnost a folklor, jaký je rozdíl mezi pořekadlem, příslovím, zaříkáním a lidovou písní?
Ukázky z knížek, zpívání s kytarou.
Kramářská píseň – děti se na vlastní kůži přesvědčí, jak to dříve chodilo na jarmarku a zapojí se při zpěvu kramářské písně.
Ukázky z knih, četba příběhů známých tím, že byly předávány ústní formou po mnoho generací.
Kdo byl K. J. Erben a Božena Němcová?

Lektorka J. Králová

 

Ježibaba se špatnou pamětí (1. – 2. třída)

Povídání o pohádkách a příbězích, kde jsou zásadními postavami ježibaby, čarodějnice, kouzelníci a mágové.
Ukázky z tematických knih – řízené rozhovory s dětmi.
Paměťová hra – „Kotlík ježibaby Nevědělky“.
Ukázky básniček, interaktivní chvíle s kytarou.
J jako ježibaba.

Lektorka J. Králová

 

Josef Lada (2. – 3. třída)

Vyprávění o jeho životě.
Dílo.
Kvíz, soutěž.

Lektorka V. Fořtová

 

Chytrá liška Josefa Lady (2. – 3. třída)

Představení knihy a autora.
Čtení a práce s textem – představivost, kritické myšlení, etika.
Zvíře jako symbol.
Pracovní listy + výtvarná část.
Naučná literatura: liška obecná.

Lektorka J. Matyášová

 

Pohádkový kolotoč (2. – 3. třída)

Děti se dozvědí, co je pohádka, jaké jsou druhy pohádek.

Čtení pohádky(děti).

Základní znaky pohádky.
Druhy pohádek (klasická, autorská, moderní pohádka).
Hrajeme si s pohádkou – hádanky o pohádkách.
Práce s knihou dle vlastního výběru.

Lektorka E. Hantáková

 

Hrajeme si na básníky (2. -3. třída)

Děti se hravou formou seznámí s různými druhy básní (říkadla, hádanky, píseň, veršovaná pohádka, rozpočítadla, limerik).

Čtení básní ve dvojicích.
Základní znaky básně (rým, verš, sloka, báseň, básnická sbírka).
Hrajeme si na básníky (rýmy, doplňovačky, hádanky, psaní básničky).

Lektorka E. Hantáková

 

Knížky plné dobrodružství (3. – 4. třída)

Seznámení s žánrem.
Členění a charakteristika.
V hlavní roli: hrdina.
Známí autoři dobrodružných příběhů a jejich díla.
Práce s knihou.
Pracovní list.

Lektorka J. Matyášová

 

Folklor aneb Od říkadel k Boženě Němcově (3. – 5. třída)

Seznámení s pojmy lidová slovesnost a folklor, jaký je rozdíl mezi pořekadlem, příslovím, zaříkáním a lidovou písní?
Ukázky z knih, četba příběhů známých tím, že byly předávána ústní formou po mnoho generací.
Kramářská píseň – děti se na vlastní kůži přesvědčí, jak to dříve chodilo na jarmarku a zapojí se při zpěvu kramářské písně.
Kdo byl K. J. Erben a Božena Němcová?
Ukázky z knih.

Lektorka J. Králová

 

Klasická hudba ve světě knihy (3. – 5. třída)

Pásmo seznamující děti se světem klasické hudby.
Rozvoj sluchové orientace a pozorného vnímání.
Poslechové ukázky vážné hudby, subjektivní rozbor – rozvoj řečového spektra, pojmenování pocitů.
Jak se skládá hudba, co je to orchestr apod.
Představení českých skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Lektorka J. Králová

 

Dobrodružství v knihovně s Analfabetou Negramotnou (4. – 5. třída – 90 minut)

Netradiční seznámení s literárními žánry.

Vyprávění příběhu spojené s aktivitami.
Čtení ukázek.

Lektorka E. Hantáková

 

O pověstech (4. – 5. třída)

Povídání o pověstech.

Čtení ukázek z knih.
Regionální pověsti.
Kvíz.
Soutěž pro 5. ročník.

Lektorka V. Fořtová

 

Vyprávění o Praze (4. – 5. třída)

Vyprávění o historii:
Hradčany-Pražský hrad.
Nerudovka.
Karlův most.
Staroměstské náměstí.
Čtení ukázek – básničky, pověsti.
Praha v testu.

Lektorka V. Fořtová

 

KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ LEKCE PRO II. STUPEŇ ZŠ

EXKURZE v Oddělení pro dospělé

Trasa vede výpůjčními prostory i zákulisím, komentář přibližuje služby a funkce knihovny jako místa určeného pro studium, mimoškolní aktivity, zábavu.

Řazení knihovního fondu. Co je piktogram?
Nabídka služeb.
Práce s katalogem.
Knihovnický kvíz.

Konání lekcí: středa 8.30 – 12.30 hod.

Délka trvání prohlídky: 20 – 30 minut

Telefon: 312 258 912

Email: pujcovna@mkkl.cz

Kontaktní osoba: E. Zichová                                                         

 

Literární lekce jsou určeny především jako doplnění předmětu český jazyk a literatura. Cílem knihovníka je seznámit žáky s knihou, spisovatelem nebo literárním tématem. Lekcím předchází krátké seznámení s provozem knihovny a možnostmi služeb.

Konání lekcí:  středa 8.30 – 13.30 hod.

Délka trvání lekce:  45 minut

Telefon:   312 258 912

Email: pujcovna@mkkl.cz

Kontaktní osoba:  R. Táborová

 

Putování knihovnou se zastavením u …
Kníže českých básníků K. H. Mácha

Seznámení s autorovým životem.
Práce s básní Máj.
Možnost projekce a volného psaní.

Lektorka V. Kroupová a R. Šmídová

 

Karel Jaromír Erben – Horory ve verších

Životopis autora.
Práce se sbírkou Kytice.
Možnost projekce a kreativního psaní.

Lektorka E. Zichová

 

Komiks nejsou jenom Simpsonovi 

Komiksový workshop.
Stručný vývoj komiksu, základní pojmy.
Klasická díla jako komiks.
Možnost projekce.

Lektorka R. Šmídová a V. Kroupová

 

Influencer Shakespeare (60 minut)

Seznámení s Williamem Shakespearem a jeho vlivem na divadlo, literaturu … až po současný film.
Projekce.
Práce s knihou a metadaty titulu (tiráž, překlad, anotace…).
Divadelní hry – myšlenková mapa.
Shakespeare a jeho merch – kreativita.

Lektorka E. Zichová

 

Neuvěřitelný Komenský 

Život a doba J. A. Komenského–prezentace, video.
Interaktivní kvíz, QR kódy
Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

Lektorka E. Zichová

 

Osobnosti Kladenska

Regionální literatura a autoři se vztahem ke Kladnu (Fousek, Hrabal, Majerová, Pavel, Stavinoha, Švorc, Vondruška).
Ukázky tvorby, projekce.
Soutěž, kvíz.

Lektorka I. Nováková a V. Kroupová

 

Bajky – když se zvířata chovají jako lidé

Pojem bajka.
Významní autoři bajek Ezop, Krylov, Jean de La Fontaine, Miloš Macourek, Jiří Žáček.
Práce s bajkou.

Lektorka E. Zichová

 

Deník jako literární žánr

Zaznamenání myšlenek, zážitků, pocitů, dojmů a událostí v novodobé historii.
Deníky z per Goetheho, Máchy, A. Frankové, Kafky, Koláře, ale i J. Kinneyho nebo S. Reid.
Pracovní listy.

Lektorka J. Matyášová

 

Fejeton. Jak ho poznáme?

Pojem fejeton.
Nejznámější fejetonisté.
Práce s textem.

Lektorka J. Matyášová

 

Kudy na absolventskou práci? (90 minut)

Jak najít podklady a sestavit rešerši bez zbytečného tápání.
Práce s informačními zdroji (katalogy, digitální knihovny, repozitáře).
Citace, citační manažery.
Plagiátorství.

Lektorka L. Kalousová

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: