Nahrávám...
 • Konání lekcí: po - pá 8.30 – 12.00 hod. Délka: 45 minut. Informace: 312 258 913, deti@mkkl.cz, V. Fořtová, E. Hantáková 

  Sova Rozárka vypravuje

  Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou Rozárkou.

  Hledání pohádkových postav v knihovně. Představení známých knih z večerníčků. Čtení pohádky. Prohlížení knih.

  Realizace: Hantáková

  Jak vzniká kniha?

  Během besedy se děti dozvědí, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chovat.

  Povídání „Jak vznikne kniha?“. Hra: řazení obrázků-jak vzniká kniha (kreativní aktivita). Hra: hledání psacího stroj pro spisovatele (pohybová aktivita). Povídání „Jak se chováme ke knížce?". Hra: rozdělení obrázků podle toho, co se s knihou dělá a co ne (kreativní aktivita). Prohlížení knih.

  Realizace: Hantáková

  Večerníčkové povídání

  Seznámení s postavou Večerníčka, jak dlouho ho známe.

  Povídání o knížkách, ilustrace – ukázky knih. Čtení pohádky. Výroba čepice. Prohlížení knih.

  Realizace: Fořtová

  I. stupeň ZŠ
  Poprvé v knihovně (1. třída)

  Seznámení se základními pojmy: knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.

  Zacházení s knihou. Orientace v knihovně-knihy pro začínající čtenáře. Jak se stát čtenářem knihovny. Čtení ukázek z knih. Postavičky z večerníčků – kviz.

  Realizace: Fořtová

  Sova Rozárka vypravuje (1. třída)

  Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou Rozárkou.

  Představení známých knih z večerníčků. Čtení pohádky. Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

  Bojíte se rádi? (1. – 5. třída)

  Co je strach, jak se mu bráníme?
  Strašidelné bytosti v knihách. Čtení ukázek z knih. Test strašidel. Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

  Dům plný knih (2. třída)

  Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.

  Opakování základních pojmů – knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor. Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře. Ukázky nejčtenějších knih. Literární kviz.

  Realizace: Fořtová

  Josef Lada (2. – 3. třída)

  Vyprávění o jeho životě. Dílo.
  Kvíz, soutěž.

  Realizace: Fořtová

  Pohádkový kolotoč (2. – 3. třída)

  Děti se dozvědí, co je pohádka, jaké jsou druhy pohádek.

  Čtení pohádky(děti). Základní znaky pohádky. Druhy pohádek (klasická, autorská, moderní pohádka). Hrajeme se s pohádkou – hádanky o pohádkách, hra na básníka. Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

  ​Na slovíčko s básníkem (2. - 4. třída)

  Děti se hravou formou seznámí s různými druhy básní (říkadla, hádanky, píseň, veršovaná pohádka, rozpočítadla, limerik).

  Čtení básní ve dvojicích. Základní znaky básně (rým, verš, sloka, báseň, básnická sbírka). Hrajeme si na básníky (rýmy, doplňovačky, hádanky, psaní básničky).

  Realizace: Hantáková

  ​Dětský hrdina (2. – 5. třída)

  Povídání o hrdinech knih, kdo je hrdina.

  Můj oblíbený literární hrdina – prostor pro děti. Autoři dětských knih. Čtení ukázek z knih. Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

  ​Macourkoviny aneb moderní pohádka je také pohádka (3. - 4. třída)

  Rozdíl mezi klasickou a moderní pohádkou.

  Hrajeme si s pohádkou – křížovky. Čtení ukázek. Práce s knihou Miloše Macourka.

  Realizace: Hantáková

  Když se řekne knihovna (3. – 5. třída)          

  Seznámení s knihovnou, jak to v knihovně chodí, co se dělá v knihovně kromě půjčování knih.

  Rozdělení knihovního fondu. Uspořádání dětských knih-krásná a naučná literatura. Jiné aktivity v knihovně. Knižní novinky a nejčtenější knihy. Práce s knihou dle vlastního výběru a čtení.

  Realizace: Fořtová, Hantáková

  Velikonoce (3. – 5. třída)

  Vyprávění o Velikonocích.

  Zvyky. Pohádky a básničky – čtení. Kvíz, koledy.

  Realizace: Fořtová

  Vánoce (3. – 5. třída)

  Vyprávění o Vánocích.

  Zvyky, tradice u nás i ve světě. Pohádky, povídky – čtení. 
  Kvíz.

  Realizace: Fořtová

  Dobrodružství v knihovně s Analfabetou Negramotnou (4. – 5. třída – 90 minut)

  Netradiční seznámení s literárními žánry.

  Vyprávění příběhu spojené s aktivitami. Čtení ukázek.

  Realizace: Hantáková

  Máme rádi dobrodružství (4. – 5. třída)

  Co je dobrodružství, žánry dobrodružné literatury.

  Řazení nejčtenějších knih do žánrů dobrodružné literatury. Čtení ukázek z knih. Literární kviz. Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

  O pověstech (4. – 5. třída)

  Povídání o pověstech.

  Čtení ukázek z knih. Regionální pověsti. Kvíz. Soutěž pro 5. ročník.

  Realizace: Fořtová

  Podzim a zima ve zvycích a obyčejích (4. – 5. třída)

  Podzimní a zimní svátky – vyprávění.

  Posvícení, Halloween, Advent, Mikuláš, Nový rok, Tři králové, Masopust, Valentýn. Čtení k tématu.

  Realizace: Fořtová

  Vyprávění o Praze (4. – 5. třída)

  Vyprávění o historii:
  Hradčany-Pražský hrad, Nerudovka, Karlův most, Staroměstské náměstí, Čtení ukázek – básničky, pověsti.
  Praha v testu

  Realizace: Fořtová

  Můj nekonečnýýýýýýýý mozek (3–5. třída – 60 minut)

  Paměť je nedílnou součástí procesu učení, je nezbytná při osvojování nových dovedností a znalostí. Jak mohu paměť zlepšit?

  Mnemotechniky a pomůcky pro snadné zapamatování velkého množství informací. Aktivita: pracovní list, základní funkce myšlení a paměti, technika LOCI, kategorizace pojmů, rytmizace, obrazové asociace, fyzická aktivita.

  Realizace: Kalousová

   

  II. stupeň ZŠ
  EXKURZE v Oddělení pro dospělé (6. - 9. roč.)

  Trasa vede výpůjčními prostory i zákulisím, komentář přibližuje služby a funkce knihovny jako místa určeného pro studium, mimoškolní aktivity, zábavu. Konání exkurzí: středa 8,30 – 12,30 hod. Délka trvání prohlídky: 20–30 minut. Informace: 312 258 912, pujcovna@mkkl.cz, V. Kroupová

  Řazení knihovního fondu. Co je piktogram? Nabídka služeb. Půjčování do košíku. Práce s katalogem. Knihovnický kvíz.

  Tematické besedy a lekce (6. - 9. roč.)

  Konání lekcí: středa 8,30 – 13,30 hod. Délka: 45 minut. Informace: 312 258 912, pujcovna@mkkl.cz, E. Zichová 

  Literární lekce jsou určeny především jako doplnění předmětu český jazyk a literatura. Cílem knihovníka je seznámit žáky s knihou, spisovatelem nebo literárním tématem. Lekcím předchází krátké seznámení s provozem knihovny a možnostmi služeb.

  S dětmi a žáky preferujeme osobní kontakt, poznávání knihovny formou zážitku, nicméně po dohodě s knihovníkem lze některé programy uskutečnit i v online formě nebo domluvit vstup knihovníka do vyučování v rámci výuky. V tomto případě je lekce koncipována jako přednáška. Bohužel, ne každý program lze do virtuálního prostředí přenést, proto vždy záleží na předchozí domluvě s pedagogem.

  Putování knihovnou se zastavením u …
  Kníže českých básníků K. H. Mácha

  Seznámení s autorovým životem. Práce s básní Máj. Možnost projekce a volného psaní. 
  Realizace V. Kroupová a R. Bradáčová

  Karel Jaromír Erben – Horory ve verších

  Životopis autora. Práce se sbírkou Kytice. Možnost projekce a volného psaní.
  Realizace E. Zichová

  Komiks nejsou jenom Simpsonovi 

  Stručný vývoj komiksu, základní pojmy. Klasická díla jako komiks. Možnost projekce.
  Realizace R. Bradáčová a V. Kroupová

  Bajky – když se zvířata chovají jako lidé

  Pojem bajka. Významní autoři bajek Ezop, Krylov, Jean de La Fontaine, Miloš Macourek, Jiří Žáček. Práce s bajkou
  Realizace E. Zichová

  Deník jako literární žánr

  Zaznamenání myšlenek, zážitků, pocitů, dojmů a událostí v novodobé historii. Deníky z per Goetheho, Máchy, A. Frankové, Kafky, Koláře, ale i J. Kinneyho nebo S. Reid. Pracovní listy
  Realizace J. Matyášová

  Fejeton. Jak ho poznáme?

  Pojem fejeton. Nejznámější fejetonisté. Práce s textem.
  Realizace J. Matyášová

  Kudy na absolventskou práci? – práce se zdroji (online)

  Jak sestavit rešerši. Práce s informačními zdroji (katalogy, digitální knihovny, repozitáře). Citace, citační manažery. Plagiátorství
  Realizace L. Kalousová

  Neuvěřitelný Komenský

  Jan Amos Komenský patřil mezi největší myslitele své doby. Ačkoli mluvíme o jednom z nejvýznamnějších Čechů, paradoxně strávil velkou část života kvůli politickým a náboženským rozporům  ve vyhnanství. I přes nepřízeň osudu, kdy mu umírali nejbližší, zem trpěla 30 letou válkou a Habsburkové ho naháněli všude možně, Komenský bojoval za lepší školství, budoucí vzdělanost a "jasnou cestu života". Jen co se chvíli vydýchal, jeho třicetiletou práci vzal oheň, ale nezahořkl a v 64 letech se pustil opět do díla.

  Odkaz Komenského si připomínáme u příležitosti výročí 430 let od jeho narození.

  Realizace E. Zichová

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: