Nahrávám...


Trvale udržitelný rozvoj v knihovnách? To chceme!

Co vás napadane, když se řekne udržitelnost? Kompost, snížení emisí, třídění odpadu, ..., Přidáme lepší formulaci - trvale udržitelný rozvoj. Abstraktní pojem můžeme rázem promítnout do našeho každodenního života. Trvale udržitelný rozvoj je způsob života. Pestrý, s výdobytky techniky, všudypřítomným konzumem, ale se stálým vědomím náročnosti tohoto procesu. V jedné oblasti života mohu být náročný, v ostatních uvědoměle skromný a respektovat přitom život ostatních organismů. Současných i budoucích.

IFLA (Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí) zřídila Sekci pro životní prostředí, udržitelnost a knihovny. Organizace navíc od roku 2016 udílí ocenění Green library těm knihovnám, které splňují podmínky tzv. Zelené knihovny. Projektů na podporu ochrany životního prostředí se koná v knihovnách poměrně dost, ale udržitelný rozvoj znamená něco více než klimatickou nouzi. Týká se také vzdělávání, jeho dostupnosti, odstraňování nerovností a nebo posilování postavení veřejných institucí, které se o hodnoty udržitelného rozvoje zasazují. Mezi ně samozřejmě patří také knihovny-klidná, bezpečná, nízkoprahová místa, poskytující zázemí a informace všem bez rozdílu.

Rok 2021 patří právě udržitelnosti, proto nastává dobrá příležitost k navázání spolupráce s neziskovými organizacemi a subjekty, které se tématu více věnují.

Výsledky průzkumu z podzimu roku 2020 potvrzují, že se knihovny již nyní aktivně podílejí na naplňování Cílů udržitelného rozvoje a že tuto svou roli chtějí i nadále posilovat. Do průzkumu se zapojily knihovny všech velikostí – od malých obecních, přes městské až ke krajským. Ukázalo se, že velikost nehraje příliš velkou roli v tématech a vnímání vlastní role. Větší, ale nijak zásadní rozdíly mezi velkými a malými knihovnami leží v jejich možnostech a potřebách.

  • Aktuálně pracujeme na doplňování fondu v oborech společnost, veřejný sektor nebo ekologie.
  • Ocenění z roku 2011 Zelená knihovna se snažíme udržet, stejně tak workshopy
  • Upcyklování, či
  • poskytování prostor veřejnosti pro pořádání vzdělávacích akcí k tomuto tématu.

Od loňského roku také máme možnost se aktivně podílet na vzniku Strategie udržitelného rozvoje města Kladna do roku 2030 (s výhledem do roku 2050) v sekci Aktivní prostředí. Tuto nabídku jsme uvítali a velice si jí vážíme.

Cíle udržitelného rozvoje neboli zkráceně SDG (Sustainable Development Goals) jsou hlavním programem OSN od roku 2015 do roku 2030. Cíle trvale udržitelného rozvoje se mají promítat do každodenního života a přípravy různých státních politik napříč celým světem. Dohromady 17 cílů zahrnuje jak boj s chudobou, tak adaptaci na změnu klimatu, ochranu zdraví, zajištění kvalitního vzdělání a rovných podmínek pro všechny i energetickou politiku využívající více obnovitelných zdrojů nebo udržitelný život ve městech, ve kterých žije stále větší podíl obyvatel naší planety. Mezi cíle patří i zdravé nastavení mezinárodních vztahů založených na partnerské spolupráci a mírovém soužití, které není pro mnohé oblasti světa něčím samozřejmým. (Veronika Hyblerová Trachtová, březen/2018)

Chcete jít do toho s námi? Napište nám. Budeme se těšit.

 

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: