Nahrávám...
 •  

  Sova Rozárka vypravuje

  Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou Rozárkou.

   Hledání pohádkových postav v knihovně.

          -   Představení známých knih z večerníčků.

          -   Čtení pohádky.

          -   Prohlížení knih.

  Realizace: Hantáková

   

  Jak vzniká kniha

  Během besedy se děti dozvědí, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chovat.

  Povídání „Jak vznikne kniha?“
  Hra: řazení obrázků-jak vzniká kniha (kreativní aktivita)
  Hra: hledání psacího stroj pro spisovatele (pohybová aktivita)
  Povídání „Jak se chováme ke knížce“
  Hra: rozdělení obrázků podle toho, co se s knihou dělá a co ne (kreativní aktivita)
  Prohlížení knih

  Realizace: Hantáková

   

  Večerníčkové povídání

  Seznámení s postavou Večerníčka, jak dlouho ho známe.

  Povídání o knížkách, ilustrace – ukázky knih
  Čtení pohádky
  Výroba čepice
  Prohlížení knih

  Realizace: Fořtová

   

  I. stupeň ZŠ

   

  Poprvé v knihovně (1. třída)

  Seznámení se základními pojmy: knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.

  Zacházení s knihou.
  Orientace v knihovně-knihy pro začínající čtenáře.
  Jak se stát čtenářem knihovny.
  Čtení ukázek z knih.
  Postavičky z večerníčků – kviz.

  Realizace: Fořtová

   

  Dům plný knih (2. třída)

  Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.

  Opakování základních pojmů – knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.
  Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.
  Ukázky nejčtenějších knih.
  Literární kviz.

  Realizace: Fořtová

   

  Když se řekne knihovna (3. – 5. třída)          

  Seznámení s knihovnou, jak to v knihovně chodí, co se dělá v knihovně kromě půjčování knih.

  Rozdělení knihovního fondu.
  Uspořádání dětských knih-krásná a naučná literatura.
  Jiné aktivity v knihovně.
  Knižní novinky a nejčtenější knihy.
  Práce s knihou dle vlastního výběru a čtení.

  Realizace: Fořtová, Hantáková

   

 • I. stupeň ZŠ

   

  Sova Rozárka vypravuje (1. třída)

  Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou Rozárkou.

  Představení známých knih z večerníčků.
  Čtení pohádky.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

   

  Bojíte se rádi (1. – 5. třída)

  Co je strach, jak se mu bráníme.
  Strašidelné bytosti v knihách.
  Čtení ukázek z knih.
  Test strašidel.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

   

  Josef Lada (2. – 3. třída)

  Vyprávění o jeho životě.
  Dílo.
  Kvíz, soutěž.

  Realizace: Fořtová

   

  Pohádkový kolotoč (2. – 3. třída)

  Děti se dozvědí, co je pohádka, jaké jsou druhy pohádek.

  Čtení pohádky(děti).
  Základní znaky pohádky.
  Druhy pohádek (klasická, autorská, moderní pohádka).
  Hrajeme se s pohádkou – hádanky o pohádkách, hra na básníka.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

   

  Na slovíčko s básníkem (2. -4. třída)

  Děti se hravou formou seznámí s různými druhy básní (říkadla, hádanky, píseň, veršovaná pohádka, rozpočítadla, limerik).

  Čtení básní ve dvojicích.
  Základní znaky básně (rým, verš, sloka, báseň, básnická sbírka).
  Hrajeme si na básníky (rýmy, doplňovačky, hádanky, psaní básničky).

  Realizace: Hantáková

   

  Dětský hrdina (2. – 5. třída)

  Povídání o hrdinech knih, kdo je hrdina.

  Můj oblíbený literární hrdina – prostor pro děti.
  Autoři dětských knih.
  Čtení ukázek z knih.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

   

  Macourkoviny aneb moderní pohádka je také pohádka (3. - 4. třída)

  Rozdíl mezi klasickou a moderní pohádkou.

  Hrajeme si s pohádkou – křížovky.
  Čtení ukázek.
  Práce s knihou Miloše Macourka.

  Realizace: Hantáková

   

  Velikonoce (3. – 5. třída)

  Vyprávění o Velikonocích.

  Zvyky.
  Pohádky a básničky – čtení.
  Kvíz, koledy.

  Realizace: Fořtová

   

  Vánoce (3. – 5. třída)

  Vyprávění o Vánocích.

  Zvyky, tradice u nás i ve světě.
  Pohádky, povídky – čtení.
  Kvíz.

  Realizace: Fořtová

   

  Dobrodružství v knihovně s Analfabetou Negramotnou (4. – 5. třída – 90 minut)

  Netradiční seznámení s literárními žánry.

  Vyprávění příběhu spojené s aktivitami.
   Čtení ukázek.

  Realizace: Hantáková

   

  Máme rádi dobrodružství (4. – 5. třída)

  Co je dobrodružství, žánry dobrodružné literatury.

  Řazení nejčtenějších knih do žánrů dobrodružné literatury.
  Čtení ukázek z knih.
  Literární kviz.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: Hantáková

   

  O pověstech (4. – 5. třída)

  Povídání o pověstech.

  Čtení ukázek z knih.
  Regionální pověsti.
  Kvíz.
  Soutěž pro 5. ročník.

  Realizace: Fořtová

   

  Podzim a zima ve zvycích a obyčejích (4. – 5. třída)

  Podzimní a zimní svátky – vyprávění.

  Posvícení, Halloween, Advent, Mikuláš, Nový rok, Tři králové, Masopust, Valentýn.
  Čtení k tématu.

  Realizace: Fořtová

   

  Vyprávění o Praze (4. – 5. třída)

  Vyprávění o historii:
  Hradčany-Pražský hrad
  Nerudovka
  Karlův most
  Staroměstské náměstí
  Čtení ukázek – básničky, pověsti.
  Praha v testu

  Realizace: Fořtová

   

  Můj nekonečnýýýýýýýý mozek (3–5. třída – 60 minut)

  Paměť je nedílnou součástí procesu učení, je nezbytná při osvojování nových dovedností a znalostí. Jak mohu paměť zlepšit?

  mnemotechniky a pomůcky pro snadné zapamatování velkého množství informací
  aktivita: pracovní list, základní funkce myšlení a paměti, technika LOCI, kategorizace pojmů, rytmizace, obrazové asociace, fyzická aktivita

  Realizace: Kalousová

   

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: