Nahrávám...
 • Nabídka služeb pro ZŠ školní rok 2022/2023

  Rádi bychom se stali vaším partnerem na začátku celoživotního vzdělávání. Nejen že vám poskytneme snadný přístup k pramenům a informacím už od vašeho raného dětství, ale chceme vám být oporou i přítelem, kdykoli budete potřebovat. Vaše knihovna

  Městská knihovna Kladno

  Nám. Sítná 3106

  Oddělení pro děti

  tel. 312 258 913

  deti@mkkl.cz, hantakova@mkkl.cz, fortova@mkkl.cz

  Oddělení pro dospělé

  tel. 312 258 912

  pujcovna@mkkl.cz, taborova@mkkl.cz

  www.mkkl.cz, #knihovnakladno

   

  Hlavním místem konání lekcí je Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106 Kladno. Žádáme všechny ZŠ o vyplnění návratky, abychom mohli zpracovat orientační harmonogram lekcí v oddělení pro děti. V případě, že budete chtít navštívit jinou pobočku, uveďte to v návratce!

  V rámci rozvoje dětského čtenářství nabízíme ve šk.r. 2022/2023 ZŠ pro žáky prvních tříd projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny – Pasování prvňáků na čtenáře. Dále se účastníme celostátních projektů: Kde končí svět, Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven ...

  PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU KNIHOVNY

  Lekce je kulturně vzdělávací akce, realizovaná formou přednášky. Děti se chovají jako při výuce ve škole.
  Děti musí zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a chovat se ohleduplně ke svému okolí.
  Za chování dětí v knihovně je odpovědný pedagog.
  Na lekce si děti přinesou s sebou přezůvky (neplatí pro II. stupeň ZŠ).
  V prostorách oddělení není povoleno konzumovat potraviny a nápoje.
  V oddělení platí zákaz používání mobilních telefonů.

  Knihovnicko-informační lekce a tematické besedy jsou realizovány v Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106, Kladno.

  Konání lekcí: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

  Začátek lekcí: 9,00 a 10,00 hod.

  Délka trvání lekcí: 45 - 60 minut (dle domluvy)

  Obsahově je upravujeme dle věku dětí, čtenářské vyspělosti, aktuální knižní nabídky na trhu a nabídky knihovního fondu, případně dle požadavků pedagogů. Přípravu lekce, která není v nabídce, je nutné domluvit předem s knihovnicí (minimálně měsíc). Návštěvu delší než 60 minut je nutné domluvit předem s knihovnicí.

  Oddělení pro děti – E. Hantáková tel. 312 258 913, hantakova@mkkl.cz

  V případě, že chcete navštívit pobočku v Rozdělově, nebo ve Švermově je nutné kontaktovat příslušnou knihovnici.

  Půjčovna Švermov–p. Augsbergerová tel. 312 273 179. Půjčovna Rozdělov–p. Podracká tel. 312 263 497.

   

  I. stupeň ZŠ

  Knihovnicko-informační lekce

  Poprvé v knihovně (1. třída)

  Seznámení se základními pojmy: knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.

  Zacházení s knihou.
  Orientace v knihovně-knihy pro začínající čtenáře.
  Jak se stát čtenářem knihovny.
  Čtení ukázek z knih.
  Postavičky z večerníčků – kviz.

  Realizace: V. Fořtová

  Dům plný knih (2. třída)

  Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.

  Opakování základních pojmů – knihovna, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor.
  Označení a uspořádání knihovního fondu beletrie, informace o naučné literatuře.
  Ukázky nejčtenějších knih.
  Literární kviz.

  Realizace: V. Fořtová

  Když se řekne knihovna (3. – 5. třída)          

  Seznámení s knihovnou, jak to v knihovně chodí, co se dělá v knihovně kromě půjčování knih.

  Rozdělení knihovního fondu.
  Uspořádání dětských knih-krásná a naučná literatura.
  Jiné aktivity v knihovně.
  Knižní novinky a nejčtenější knihy.
  Práce s knihou dle vlastního výběru a čtení.

  Realizace: V. Fořtová, E. Hantáková

  Inspirace ke čtení (1. – 5. třída)

  Náměty ke čtení. Představení novinek pro děti z produkce českých nakladatelství od první pro pátou třídu.

  Ukázky knih.
  Práce s knihou dle vlastního výběru a čtení.

  Realizace: V. Fořtová, E. Hantáková

  I. stupeň ZŠ

  Besedy

  Sova Rozárka vypravuje (1. třída)

  Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou Rozárkou.

  Představení známých knih z večerníčků.
  Čtení pohádky.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: E. Hantáková

  Bojíte se rádi (1. – 5. třída)

  Co je strach, jak se mu bráníme.
  Strašidelné bytosti v knihách.
  Čtení ukázek z knih.
  Test strašidel.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: E. Hantáková

  Josef Lada (2. – 3. třída)

  Vyprávění o jeho životě.
  Dílo.
  Kvíz, soutěž.

  Realizace: V. Fořtová

  Chytrá liška Josefa Lady (2.- 3.třída)

  Představení knihy a autora.
  Čtení a práce s textem–představivost, kritické myšlení, etika.
  Zvíře jako symbol.
  Pracovní listy + výtvarná část.
  Naučná literatura: liška obecná.

  Realizace: J. Matyášová

  Pohádkový kolotoč (2.–3. třída)

  Děti se dozvědí, co je pohádka, jaké jsou druhy pohádek.

  Čtení pohádky(děti).
  Základní znaky pohádky.
  Druhy pohádek (klasická, autorská, moderní pohádka).
  Hrajeme se s pohádkou – hádanky o pohádkách, hra na básníka.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: E. Hantáková

  Hrajeme si na básníky (2.–4. třída)

  Děti se hravou formou seznámí s různými druhy básní (říkadla, hádanky, píseň, veršovaná pohádka, rozpočítadla, limerik).

  Čtení básní ve dvojicích.
  Základní znaky básně (rým, verš, sloka, báseň, básnická sbírka).
  Hrajeme si na básníky (rýmy, doplňovačky, hádanky, psaní básničky).

  Realizace: E. Hantáková

  Dětský hrdina (2.–5. třída)

  Povídání o hrdinech knih, kdo je hrdina.

  Můj oblíbený literární hrdina – prostor pro děti.
  Autoři dětských knih.
  Čtení ukázek z knih.
  Práce s knihou dle vlastního výběru.

  Realizace: E. Hantáková

  Knížky plné dobrodružství (pro 3.–4. roč.)

  Seznámení s žánrem.
  Členění a charakteristika
  V hlavní roli: hrdina
  Známí autoři dobrodružných příběhů a jejich díla
  Práce s knihou
  Pracovní list

  Realizace: J. Matyášová

  Velikonoce (3.–5. třída)

  Vyprávění o Velikonocích.

  Zvyky.
  Pohádky a básničky – čtení.
  Kvíz, koledy.

  Realizace: V. Fořtová

  Vánoce (3.–5. třída)

  Vyprávění o Vánocích.

  Zvyky, tradice u nás i ve světě.
  Pohádky, povídky – čtení.
  Kvíz.

  Realizace: V. Fořtová

  Dobrodružství v knihovně s Analfabetou Negramotnou (4.–5. třída – 90 minut)

  Netradiční seznámení s literárními žánry.

  Vyprávění příběhu spojené s aktivitami.
  Čtení ukázek.

  Realizace: E. Hantáková

  O pověstech (4. – 5. třída)

  Povídání o pověstech.

  Čtení ukázek z knih.
  Regionální pověsti.
  Kvíz.
  Soutěž pro 5. ročník.

  Realizace: V. Fořtová

  Podzim a zima ve zvycích a obyčejích (4. – 5. třída)

  Podzimní a zimní svátky – vyprávění.

  Posvícení, Halloween, Advent, Mikuláš, Nový rok, Tři králové, Masopust, Valentýn.
  Čtení k tématu.

  Realizace: V. Fořtová

  Vyprávění o Praze (4. – 5. třída)

  Vyprávění o historii:
  Hradčany-Pražský hrad
  Nerudovka
  Karlův most
  Staroměstské náměstí
  Čtení ukázek – básničky, pověsti.
  Praha v testu

  Realizace: V. Fořtová

  Můj nekonečnýýýýýýýý mozek (3–5. třída – 60 minut)

  Paměť je nedílnou součástí procesu učení, je nezbytná při osvojování nových dovedností a znalostí. Jak mohu paměť zlepšit?

  Mnemotechniky a pomůcky pro snadné zapamatování velkého množství informací
  Pracovní listy, základní funkce myšlení a paměti, technika LOCI, kategorizace pojmů, rytmizace, obrazové asociace, fyzická aktivita

  Realizace: L. Kalousová

   

  II. stupeň ZŠ

  EXKURZE v Oddělení pro dospělé

  Trasa vede výpůjčními prostory i zákulisím, komentář přibližuje služby a funkce knihovny jako místa určeného pro studium, mimoškolní aktivity, zábavu.

  Řazení knihovního fondu. Co je piktogram?
  Nabídka služeb. Půjčování do košíku.
  Práce s katalogem.
  Knihovní kvíz.

  Konání lekcí: středa 8,30–12,30 hod.

  Délka trvání prohlídky: 30–40 min.

  Telefon: 312 258 912

  Email: pujcovna@mkkl.cz

  Kontaktní osoba: R. Táborová                                                   

   

  TEMATICKÉ BESEDY A LEKCE

  Literární lekce jsou určeny především jako doplnění předmětu český jazyk a literatura. Cílem knihovníka je seznámit žáky s knihou, spisovatelem nebo literárním tématem. Lekcím předchází krátké seznámení s provozem knihovny a možnostmi služeb.

  S dětmi a žáky preferujeme osobní kontakt, poznávání knihovny formou zážitku.

  Konání lekcí: středa 8,30–13,30 hod.

  Délka trvání lekce: 45 min.

  Telefon: 312 258 912

  Email: pujcovna@mkkl.cz

  Kontaktní osoba: R. Táborová

   

  Putování s K. H. Máchou

  Životní příběh autora
  Jak vznikl Máj
  Projekce, komunikace, tajenka
  Technika volného psaní
  Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

  Realizace: V. Kroupová, R. Šmídová

  Karel Jaromír Erben – Horory ve verších

  Životní příběh autora
  Sbírka Kytice, ukázky filmových zpracování
  Práce s QR kódy
  Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

  Realizace: E. Zichová

  Komiks nejsou jenom Simpsonovi 

  Stručný vývoj komiksu, základní pojmy
  Klasická díla jako komiks
  Možnost projekce
  Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

  Realizace: V. Kroupová, R. Šmídová

  Bajky–když se zvířata chovají jako lidé

  Pojem bajka
  Významní autoři bajek Ezop, Krylov, Jean de La Fontaine, Jiří Žáček
  Práce s bajkou, společná tvorba
  Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

  Realizace: E. Zichová

  Neuvěřitelný Komenský

  Život a doba J. A. Komenského–prezentace, video.
  Interaktivní kvíz, QR kódy
  Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

  Realizace: E. Zichová

  Emancipovaná žena Božena Němcová

  Životní příběh autorky
  Prezentace díla
  Práce s titulem Divá Bára
  Možnost filmové projekce
  Zkrácená exkurze v Oddělení pro dospělé

  Realizace: I. Nováková

  Deník jako literární žánr

  Zaznamenání myšlenek, zážitků, pocitů, dojmů a událostí v novodobé historii
  Deníky z per známých osobností
  Pojem scrapbook
  Práce s knihou
  Pracovní list

  Realizace: J. Matyášová

  Fejeton. Jak ho poznáme?

  Pojem fejeton
  Nejznámější fejetonisté
  Publicistika–orientace v denním tisku
  Práce s textem
  Projekce

  Realizace: J. Matyášová

  Kudy na absolventskou práci? Práce s online zdroji

  Jak sestavit rešerši
  Práce s informačními zdroji (katalogy, digitální knihovny, repozitáře)
  Citace, citační manažery
  Plagiátorství

  Realizace: L. Kalousová

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: