Nahrávám...
E-KNIHY - TITULY Z PORTÁLU PALMKNIHY

Potřebujete

  • být registrovaným čtenářem Městské knihovny Kladno se zadaným funkčním emailem
  • mít zařízení s operačním systémem Android, iOS nebo VYBRANOU čtečku (např. zařízení ONYX, C-TECH, inkBook, Energy Sistem...)
  • stáhnout si aplikaci Palmknihy.

Máte hotovo? Výborně ...

V nainstalované aplikaci Palmknihy se musíte nejprve registrovat. To znamená vytvořit si účet s přístupem na heslo. Podstatným prvkem účtu je ZADÁNÍ EMAILOVÉ ADRESY. Ta musí být shodná s tou, kterou jste uvedli ve vašem čtenářském kontě. Díky tomuto prvku spolu budou Katalog, Palmknihy a Čtenářské konto vesele komunikovat.

Registroval jsem se v aplikaci a mám svůj účet...

Nyní si můžete vybrané tituly z našeho Katalogu stáhnout do zařízení. 

A kde jsou?

Přibližně 12000 děl z celého knižního fondu tvoří eknihy platformy Palmknihy, toto číslo se denně proměňuje.

Titul ke stažení je označen modrou dlaždicí Zdroj:Palmknihy vlevo a výpůjčku si mohu aktivovat zeleným tlačítkem vpravo Půjčit E-knihu. Buď zadám do vyhledávacího pole konkrétní titul, abych si ověřil, zda je ke stažení nebo si chci jen prolistovat nabídku (ano, těch titulů jsou tisíce). V tomto případě mohu jako klíčové slovo napsat například "palmknihy" a je to.

 

Musí tam být háček, jinak by to měli dávno všichni...

Samozřejmě, háčků je spousta, ale naštěstí ne pro vás! Vám stačí být členem knihovny, mít zaplacený registrační poplatek a zařízení na čtení, to je vše, nic dalšího neplatíte, nezařizujete. Ošemetnost služby spočívá v nenadšených vydavatelích, kteří výpůjčkami přichází o přímého kupce, ale snaží se předejít pirátským praktikám, proto se dlouze hledá nějaký  nejméně bolestivý kompromis. Více než 10 let se snaží Dilia (zastupující práva autorů (nejen) literárních děl), Národní knihovna, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, knihkupci a autoři najít vyhovující řešení.

Zákony platí i v digitálním světě a čím více aktivit se do tohoto prostředí přesouvá, tím více legislativy je nutné vypilovat. Knihovny to stojí 49,- Kč, stažení jedné knihy, částku odvádí vydavateli. Z tohoto důvodu je počet výpůjček omezen na 2 tituly a dobu 31 dnů. Eliminují se tak případy omylem stažených knih, hromadění dokumentů na zkoušku a podobné přešlapy, které by zbytečně odčerpaly finance z balíku určeného na jejich nákup.

Knihu nevracíte, sama se odečte po uplynutí výpůjční doby. Za výpůjčku neplatíte. 

  • E-knihy/audioVýpůjčky lze vypůjčit výhradně přes katalog knihovny.
  • Služba je registrovaným čtenářům MKKL poskytována zdarma.
  • Délka výpůjčky je 31 dní, po uplynutí této doby se e-kniha/audioVýpůjčka automaticky znepřístupní, výpůjční lhůtu není možné zkrátit. Nevztahuje se na ni proto pokuta z prodlení, výpůjčka sama zmizí z vašeho zařízení.
  • Zároveň si lze vypůjčit maximálně 2 tituly.
  • Stejnou e-knihu/audioVýpůjčku si může vypůjčit více čtenářů současně, uživatel tak nečeká ve frontě na volnou knihu.
  • E-knihy lze číst POUZE na zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS pomocí aplikace Palmknihy.
  • Ve svém účtu v knihovně musí mít uživatel vyplněný e-mail. Stejný e-mail pak musí mít ve svém účtu na Palmknihy.cz.
Národní knihovna České republiky - Digitální knihovna Kramerius

Národní knihovna České republiky a kolektivní správci autorských práv Dilia a OOA-S uzavřeli v úterý 19. prosince 2023 po více než ročním vyjednávání pokračování svého licenčního ujednání, které umožní i v období let 2024 až 2026 zpřístupnit širší obsah digitálních dat v režimu děl nedostupných na trhu (dále i „DNNT“). Díky finanční a organizační podpoře Ministerstva kultury ČR tak budou moci studenti, pedagogové, vědci i široká veřejnost bezplatně využívat starší české publikace v prostředí internetu. Jedná se o významnou podporu zpřístupnění českého písemného kulturního a vědeckého dědictví v digitální podobě a zároveň i o klíčový krok v podpoře vzdělávání i výzkumných aktivit. Sekundárním efektem je i podpora autorů pro vytváření nových děl.

Registrovaní uživatelé knihoven tak budou mít i v příštích třech letech zabezpečen prostřednictvím Národní digitální knihovny plnohodnotný přístup k digitálnímu obsahu novodobých bohemikálních fondů spadajících do výše uvedeného režimu.  Jde zejména o české knihy vydané do roku 2003. Celkem se jedná o více než 150 000 titulů, které nejsou dostupné na knižním trhu, ale jsou chráněny autorským právem. Přístupné budou také noviny a časopisy vydané do 2013 včetně. Licence umožňuje jejich zpřístupnění za stejných funkčních podmínek, jak tomu bylo v období let 2019 až 2023. Tyto dokumenty je možné číst, ale nelze je stahovat nebo tisknout. Díky systematické digitalizaci novodobých fondů se bude navíc počet dostupných dokumentů postupně rozšiřovat.

Díla nedostupná na trhu jsou přístupná prostřednictvím portálu DNNT na adrese https://dnnt.cz/. Dostupný obsah zprostředkují digitální knihovny provozované Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou AV ČR a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Připravuje se zapojení dalších knihoven. Podmínkou přístupu je, aby byl čtenář registrován v některé knihovně. Data o dílech včleněných do systému jsou dostupná prostřednictvím webové aplikace Seznam děl nedostupných na trhu, který je zároveň národním poskytovatelem dat do evropského rejstříku děl nedostupných na trhu EUIPO (https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/).

 

Knihy (monografie)

Knihy vydané do roku 2003 včetně budou přístupné dálkovým přístupem online.
V režimu terminálového zpřístupnění za roky 1990-2002 zůstane 2 085 děl vyřazených nakladateli již dříve v souladu s Memorandem o spolupráci se SČKN z online přístupu. O možností zpřístupnění těchto děl dálkovým přístupem online budou probíhat jednání se Svazem českých knihkupců a nakladatelů.
V souladu s novelou autorského zákona č. 121/2000 Sb. budou ze zpřístupnění zcela vyřazena díla vydaná v letech 2004-2007, která byla doposud zpřístupňována pouze na terminálu na místě samém v prostorách knihovny. Výše uvedená novela stanovila, že za dílo nedostupné na trhu v podobě knihy je možné považovat dílo, u kterého uplynulo 20 let od jeho vydání. Jedná se o cca 22 200 děl vydaných v letech 2004-2007.

 

Periodika (časopisu, noviny)

Periodika vydaná do roku 2013 včetně budou dostupná dálkovým přístupem online.

 

Knihovny.cz

Portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice. Umožňuje vyhledávat z jednoho místa ve všech jejich katalozích, objednávat, rezervovat dokumenty a řadu dalších služeb, a to na jediné společné přihlášení. Jedná se o unikátní knihovní službu, která má za cíl zpřístupnit čtenářům z celé republiky knihovní fondy na jenom místě. Portál vznikl jako dílčí výstup projektu pod původním názvem Centrální portál knihoven. Jedná se o dlouhodobý společný projekt knihoven v ČR, který vychází z Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011–2015 a je důležitou součástí nové koncepce pro léta 2017–2020.

E-knihy online a legálně

1,3 mil. e-knih a dalších elektronických dokumentů s plným textem v různém režimu zpřístupnění.

Půjčování e-knih/audioVýpůjček v knihovnách

Fanouškovský nevládní neziskový zájmový projekt Karla Běhounka. 

 

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: